В Україні процес децентралізації розпочато у 2014 р. з прийняття Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (01.04.2014 р.), Законів «Про співробітництво територіальних громад» (17.06.2014 р.), «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  (05.02.2015 р.) та змін до Бюджетного і Податкового кодексів (щодо фінансової децентралізації)

Цей процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на базовому рівні – територіальні громади.

На сьогодні уже створено 665 ОТГ (у 51 ОТГ – вибори 24.12.2017 р.), що об’єднали 3118 громад (27,8% від загальної кількості місцевих рад станом на 01.01.015 р.) та 5,7 млн. осіб (13,4% загальної кількості населення України).

У процесі децентралізації громади отримали ресурс, фінанси, повноваження – значний інструментарій і можливості для забезпечення повноцінного місцевого розвитку.

Головна стратегічна ціль реформи: створення комфортного та безпечного середовища для життя людини в Україні, яка може бути досягнута шляхом:

  • побудови ефективної системи влади на всіх рівнях (громада – район – область), передавши максимально можливу кількість повноважень на найближчий до громадянина рівень – громадам;
  • створення умов для динамічного розвитку регіонів;
  • надання якісних та доступних суспільних послуг громадянам.

Реформа передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність.

Основні зміни, передбачені реформою

  • Добровільне об'єднання та укрупнення територіальних громад

Реформа децентралізації дала поштовх до формування шляхом укрупнення територіальних громад дієздатного найбільш наближеного до громадянина органу влади - місцевого самоврядування.

Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило новоутвореним органам місцевого самоврядування отримати відповідні повноваження та ресурси, що раніше мали міста обласного значення. Інтереси громадян, що мешкають на території об’єднаної громади тепер представляють обраний голова, депутатський корпус та виконавчі органи ради громади, що забезпечують реалізацію наданих законом повноважень в інтересах громади. У населених пунктах, що увійшли до складу об’єднаної громади, право жителів громади на місцеве самоврядування та надання послуг громадянам забезпечують обрані ними старости.

Укрупнення та об’єднання громад здійснюється шляхом добровільного об’єднання з урахуванням думки громадян. Обов’язковим при планування створення громад є визначення потенційних ресурсних можливостей громади для економічного та соціального розвитку та можливості забезпечити надання якісних послуг мешканцям.

Держава стимулює процес добровільного об’єднання шляхом фінансової підтримки формування необхідної інфраструктури для ОТГ (у 2017 р. субвенція на формування інфраструктури ОТГ становила 1,5 млрд. грн., у 2018 – 1,9 млрд. грн.). За рахунок цих коштів 366 ОТГ реалізовують у 2017 р. 2046 проектів.

Наближення та доступність послуг до громадян забезпечується формуванням мережі центрів надання адміністративних послуг, яких в Україні на сьогодні функціонує 723.

  • Фінансова децентралізація

Ефективне місцеве самоврядування та забезпечення ним поступального соціально-економічного розвитку відповідних територій повинно супроводжуватися збільшенням  ресурсної та фінансової бази. Децентралізовані повноваження повинні бути забезпечені відповідним ресурсом для якісного їх виконання.  

Тому з внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів, з 1 січня 2015 р. місцевим самоврядуванням отримано більше фінансів для підвищення економічної спроможності.

Об’єднані громади отримали повноваження та ресурс, які мають міста обласного значення, зокрема зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю залишаються надходження від єдиного податку, податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, земля, транспорт).

Об’єднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом (до реформи прямі відносини мали лише обласні та районні бюджети, бюджети міст обласного значення), для виконання делегованих державою повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, освітня та медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо). Законодавчі зміни також надали право органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати прийняття закону про Державний бюджет.

Такі зміни вже дали перші результати. Власні доходи місцевих бюджетів з 2014 по 2017 рік збільшилися на понад 100 млрд. гривень. Темпи зростання місцевих податків та зборів в ОТГ становлять 29,4 % (за 11 місяців 2017 р.), що більше від середнього по Україні (24,9%), зокрема плата за землю зросла на 20%, надходження податку на нерухоме майно – на понад 70%. Видатки бюджету розвитку в розрахунку на одну особу у порівнянні з минулим роком збільшилися у 1,5 рази.

Це — реальний інструмент впливу на досягнення результату та відповідальність за довіру громад.

  • Нові повноваження та нові можливості

Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних фінансових можливостей, в результаті децентралізації отримали й інші інструменти забезпечення економічного розвитку — здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів місцевих бюджетів щодо бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ. Децентралізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства, органам місцевого самоврядування надано право самостійно визначати містобудівну політику.

Після прийняття низки законів щодо децентралізації повноважень і регулювання земельних відносин громади отримають право розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Верховною Радою України прийнято низку законів, які надають можливість децентралізувати частину повноважень ЦОВВ щодо надання базових адміністративних послуг: реєстрацію нерухомості, бізнесу, реєстрацію місця проживання особи, передавши їхна рівень громад.

Сьогодні вже готовий законопроект про муніципальну варту, завдяки якому органам місцевого самоврядування буде надано дієвий інструмент наведення порядку на підлеглій території. Муніципальна варта – це структура, яка має стежити за дотриманням правопорядку, опікуватись питаннями благоустрою, незаконних звалищ, місць для паркування тощо. Вона ні в якому разі не може займатися кримінальними справами – це виключна компетенція поліції.

Напрацьовуються законопроекти, покликані чітко розмежувати повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, дозвілля, соціально-економічного розвитку, інфраструктури між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на кожному з територіальних рівнів адміністративно-територіального устрою держави.

Навіщо ця реформа?

Отримані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали органам місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку своїх територій, створення сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури.

Місцева влада стала зацікавленою в розвитку інвестиційної привабливості своїх територій на благо громади, адже сплачені тут податки підуть на підвищення якості життя жителів цієї території. Різноманітні дозволи та реєстраційні документи для ведення бізнесу можна буде отримувати на місцях, громади зможуть самостійно залучати інвестиції, сприяючи їх соціально-економічному розвитку.

Переваги реформи багато громад відчули вже сьогодні: в їх містах, селах і селищах почали приводитися до ладу дороги, медичні та освітні заклади – все те, що десятиліттями перебувало у занепаді.

Реформа дала поштовх до повноцінного розвитку громад, можливість поліпшити життя у кожному населеному пункті та у країні в цілому і дозволяє громадянам – кожному з нас - самостійно господарювати там, де вони живуть.

 

Які наступні кроки в реформі децентралізації?

Добровільне об’єднання територіальних громад протягом 2015 – 2017 рр. — значний позитивний результат та дієвість змін на краще. Тому сприяння максимальному подальшому цьому процесу – одне з головних завдань. По всій території України мають бути створені спроможні та дієздатні органи місцевого самоврядування базового рівня – територіальні громади.

Процес добровільного об’єднання територіальних громад створив передумови длятрансформації територіального устрою і субрегіонального рівня. Наслідком стало те, що на районному рівні одночасно функціонують райдержадміністрація, райрада, виконавчі органи об'єднаних територіальних громад з визначеними законом повноваженнями, що в переважній більшості дублюються.

Така ситуація потребує зміни системи органів влади на районному рівні, перерозподілу та розмежування повноважень і ресурсів. Тому наступним важливим кроком подальшої децентралізації є удосконалення територіальної організації влади на субрегіональному рівні.

Удосконалення територіальної організації влади потребує також подальшої децентралізації повноважень та системного ресурсного забезпечення їх виконання.

 

Контакти:

Старший проектний менеджер за напрямом "Децентралізація" - Олена Сімоненко

simonenko@kmu.gov.ua

 

Викладені файли

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Закон України «Про співробітництво територіальних громад»

Закон України «Про засади державної регіональної політики»

Паспорт реформи Деентралізація загальний

Календар подій - Карта донорів

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА  ПІДТРИМКА НА РОЗВИТОК ГРОМАД ТА РОЗБУДОВУ ІНФРАСТРУКТУРИ

Результаті фінансового моніторингу  159 ОТГ за 2016 рік , створених у 2015 році

Результати фінансового моніторингу 366 ОТГ за 1півріччя 2017 року, створених у 2015 та 2016 роках

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на серпень 2017 року

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 8 вересня 2017 року

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 жовтня 2017 року

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 листопада 2017 року

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 грудня  2017 року