Реформа державного управління є однією з основних для країн із перехідною економікою. Від ефективності держуправління безпосередньо залежить рівень життя громадян, якість ведення бізнесу, рівень ВВП та інші економічні показники.

Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України з формування державної політики можлива лише за наявності професійної, результативної та ефективної підзвітної системи виконавчої влади. Ефективна система державного управління є також однією з основних передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права.

2016 року Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління до 2020 року і План заходів з її реалізації, що відповідає європейським стандартам належного урядування. Основна мета реформи – формування ефективної системи державного управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне реагування на внутрішні й зовнішні виклики.

У проведенні цієї реформи Україна має потужну підтримку ЄС. Так, у грудні 2016 року було підписано фінансову угоду між Урядом України та Європейською Комісією, що передбачає підтримку України в реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016–2020 роки в межах програми ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні».

У 2018 році експерти програми OECD/SIGMA вперше в Україні провели комплексну оцінку системи державного управління («baseline measurement report») та підготували рекомендації, які лягли в основу оновленої Стратегії РДУ та плану її реалізації до 2021.

Забезпечення координації реформи здійснює Координаційна рада з питань реформування державного управління під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України.


Чому ця реформа потрібна саме зараз

Згідно зі світовими показниками ефективності врядування, Україна посідає доволі низьке місце у рейтингах конкурентоспроможності. Покращити позиції держави здатні такі фактори, як зниження адміністративного навантаження державного регулювання, підвищення якості надання адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій.

Результатом реформування має бути така система державного управління, яка гарантує належне впровадження політичних рішень та правових норм, є прозорою, передбачуваною та клієнтоорієнтованою, спрямована на стале економічне зростання і сприяє розвитку підприємництва та інвестицій. Окрім того, ознаками ефективності державного управління має бути раціональне використання фінансових та людських ресурсів, створення умов для самореалізації громадян і перетворення держави на привабливого та ефективного роботодавця.


Основні зміни, передбачені реформою

Один із ключових етапів реформи – підвищення спроможності міністерств, перетворення їх на аналітично-владні центри, що будуть лідерами у впровадженні реформ та підвищать ефективність діяльності Уряду в цілому.

  • Фокусування міністерств на формуванні політики

Реформа державного управління змінює фокус роботи міністерств із продукування нормативних актів та управління майном на формування політик у галузях, за які відповідає міністерство.

Це означає, що робота міністерств концентруватиметься на постійному аналізі проблем і пошуку можливих варіантів їхнього вирішення, виробленні відповідних політик і оцінці ймовірних чи наявних наслідків реалізації цих політик. Також міністерства виявлятимуть факти невдоволення і оцінюватимуть пропозиції стейкхолдерів щодо політик та варіантів вирішення проблем. Аналізуватимуть впливи тих рішень, що вже впроваджуються, на стан проблеми з метою оперативного коригування.

Формування політик буде ключовою функцією нових структурних підрозділів, створюваних у міністерствах – директоратах політики. Водночас новостворені директорати стратегічного планування та євроінтеграції візьмуть на себе функції координації, пріоритизації політик та стратегування.

У свою чергу, це дозволить Уряду будувати узгоджену ієрархію стратегічних цілей. Державний бюджет формуватимуть відповідно до цих цілей. Завдяки трирічному бюджетному плануванню реалізація цілей забезпечуватиметься достатнім фінансуванням. Постійний моніторинг та оцінка результатів реалізації політик дозволить оцінювати їх ефективність та коригувати відповідно до поставлених стратегічних цілей.

  • Підвищення якості урядових рішень

Завдяки впровадженню нових процедур формування урядових рішень, Уряд має перейти від роботи із заходами та планами до роботи з проблемами, варіантами та наслідками. У свою чергу, це дозволить зробити рішення Уряду більш: 

 

Зрозумілими завдяки поясненню проблеми, яку намагаються вирішити, та доказового зв’язку між пропонованим способом її вирішення (інструментом) та очікуваним результатом
Виваженими завдяки аналізу наявних варіантів вирішення проблеми та обґрунтуванню найоптимальнішого серед них
Узгодженими між собою завдяки аналізу широкого спектру впливів на різні сфери суспільного життя та наслідків рішення на інші сфери державної політики
Цілісними та комплексними завдяки аналізу зв’язку окремого рішення з логікою попередніх та наступних рішень, місцю в системі інших варіантів, несуперечливому та послідовному характеру проведення обраного курсу
Збалансованими завдяки прогнозу та оцінці впливу рішення на інтереси різних стейкхолдерів, їх імовірної реакції та пошуку прийнятного компромісного варіанту
Відкритими завдяки тому, що проблеми, варіанти та впливи рішень на етапах їх розробки та перегляду обговорюють в колі тих, на кого поширюватимуться їх наслідки, і тих, хто відповідатиме за їх впровадження
Реалістичними завдяки аналізу необхідних ресурсів (фінансових, кадрових, матеріально-технічних, організаційних, комунікаційних), ризиків та обмежень при впровадженні
Послідовними завдяки тому, що скасування рішення або коригування його змісту можливе лише на підставі проведеного аналізу та обґрунтування доцільності змін

 

 

  • Чітке підпорядкування та розподіл функцій

Реформа стосується також центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та взаємодії між ними і КМУ. Буде створено раціональну та прозору систему підпорядкування й підзвітності ЦОВВ, чітко визначено перелік їхніх повноважень і сфери відповідальності та усунуто дублювання функцій різними органами. Організаційні структури міністерств і ЦОВВ будуть реорганізовані й оптимізовані, а на нові посади залучатимуть висококваліфікованих фахівців на конкурсній основі.

  • Вдосконалення сфери надання адміністративних послуг

Зокрема, передбачено впровадження адміністративної процедури відповідно до принципів ЄС, підвищення якості надання адмінпослуг та збільшення частки послуг, доступних в електронній формі, а також зменшення адміністративного навантаження на бізнес та громадян.

  • Формування професійної державної служби

Це – ще один напрям реформи, який стосується державної служби та управління людськими ресурсами. У КМУ та міністерствах уже з’явилися державні секретарі – службовці найвищої категорії, яких призначають на конкурсній основі: вони відповідають за ефективну роботу міністерств. У міністерствах також розпочалося формування «команд реформ», які складатимуться з висококваліфікованих і компетентних державних фахівців, здатних забезпечувати реалізацію реформ і підтримувати якісний процес формування та аналізу політики у пріоритетних галузях.

Сучасні методи управління персоналом дозволять перетворити державу на конкурентного та престижного роботодавця. Державна служба має орієнтуватися на результат, а не на процес, та мати чіткі показники ефективності своєї діяльності. До того ж, завдяки системам електронного урядування та введенню чіткої системи збалансованих показників з аналізом їх впливу державна служба буде більш ефективною. Не останню роль у цих змінах відіграватиме і запровадження прозорої та справедливої системи оплати праці держслужбовців.

З вакансіями на нові посади державної служби в рамках реформи державного управління ви можете ознайомитись на порталі career.gov.ua.


Файли