Олег Міщенко

Олег Міщенко

Старший програмний менеджер

omischenko@kmu.gov.ua

Експерт у сфері  корпоративного управління, внутрішнього аудиту, проектного та ризик-менеджменту, магістр бізнес-адміністрування. Має 20 років професійного досвіду  в стратегічному плануванні, корпоративному управлінні, ризик-менеджменті та внутрішньому аудиті в міжнародних та українських компаніях у видобувній та металургійній промисловості, аграрному секторі, роздрібній торгівлі та фінансових послугах.

Здобув ступені Executive Master of Business Administration в INSEAD (Франція/Сінгапур), магістра, економіста-міжнародника з відзнакою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; почесний член Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (FCCA),  сертифікований внутрішній аудитор (CIA), сертифікований фахівець з боротьби із шахрайством (CFE).