Якого лідерства потребує державна служба?

27.01.2021

Дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) свідчить, що успішна відповідь будь-якого уряду на складні виклики залежить від ефективного управління та лідерства. 

Яку проблему вирішуємо?

Проблеми сьогодення вимагають від державних управлінців впроваджувати інновації, контролювати ризики та відповідати за прийняті рішення. Яким же має бути сучасний лідер на державній службі?

Держави ОЕСР активно інвестують у розвиток професійних державних службовців, оскільки саме від них залежить ефективне втілення державних політик і надання послуг для підвищення якості життя та благополуччя громадян. 

Численні дослідження підтверджують, що ефективне лідерство у державних організаціях має позитивний вплив на досягнення результатів, залучення працівників і їх здатність пропонувати інноваційні рішення. 

Роль лідерів є особливо важливою в умовах турбулентності, ситуаціях невизначеності та під час криз, з якими зараз стикаються всі держави. 

Рекомендації ОЕСР

Попри різноманіття проблем, які вирішують уряди, та унікальний контекст кожної держави, нещодавнє дослідження ОЕСР виявило

4 характеристики лідерів державних організацій, які дозволяють ефективно відповідати на виклики публічного сектору.

  • Ціннісне лідерство

Визначальною характеристикою лідерів публічних організацій є здатність приймати рішення, що створюють цінність для суспільства. Це може відбуватися завдяки впровадженню вищих стандартів прозорості, підзвітності, доброчесності та етичної поведінки самих лідерів. Основним викликом залишається здатність балансувати між конкуруючими цінностями, з яких найтиповішими є: 

- неупереджене вироблення рішень на основі доказів vs політична ідеологія;

- бюрократія vs демократія;

- сталість vs інноваційність;

- підзвітність vs готовність ризикувати. 

Для лідерів важливо визначити правильну стратегію зменшення ціннісних конфліктів та обрати підхід, який буде найефективнішим у конкретній ситуації.

  • Відкрита інклюзія

Робота топ-держслужбовців вимагає взаємодії з різними цільовими групами -  політики, співробітники, стейкхолдери та громадяни загалом. 

Заохочення різноманіття, розвиток відкритого та інклюзивного організаційного середовища сприяють виробленню якісних рішень та послуг, а також є важливими передумовами розвитку інновацій. Попри це, різноманіття може призвести до виникнення конфліктів. Відтак лідери повинні не лише формувати інклюзивні організації, але й бути ефективним в управлінні конфліктами. 

  • Організаційне управління

Завдання, що стоять перед лідерами державних організацій, полягають у перетворенні політичних цілей у реалістичні та відчутні результати. Лідери впливають завдяки використанню різних інструментів – комунікації, винагород, санкцій, а також через розподіл ресурсів і розвиток організаційних спроможностей. 

Лідери повинні оточувати себе людьми, які можуть доповнювати їх навички та вміння і делегувати їм свої повноваження. Це вимагає глибокого розуміння - які саме навички та знання потрібні для ефективної роботи організації та яких компетенцій не вистачає. Наступним кроком є формування взаєморозуміння всередині організації та розвиток відносин, що ґрунтуються на довірі. Такий підхід дозволяє створити організацію, де працівників мотивує спільне досягнення цілей, де у них достатньо автономії для їх втілення. 

  • Мережева співпраця

Розробка та втілення політик потребує співпраці між різними міністерствами та іншими органами виконавчої влади, а також залучення представників бізнесу і громадського сектору. 

Розробка політик та їх впровадження зазвичай впливають на численних стейкхолдерів. Завдання лідерів державних організацій полягає у вмінні визначити групи, на які впливають розроблені рішення, та взаємодіяти з ними. 

Лідер формує мережеві відносини за трьома напрямами: 

- «вниз» по організаційній структурі;

- «вгору» з іншими органами, що є ієрархічно вищими;

- «назовні» -  вертикально за межами їх організацій. 

Висновки для України

Одним з ключових напрямів реформи державного управління в Україні є створення професійної державної служби та формування сучасної системи управління людськими ресурсами. Характеристики лідерів сучасних державних органів, які були виявлені в рамках дослідження ОЕСР, вже значною мірою відображені в Стратегії реформування держуправління. Так, передбачений професійний розвиток і здобуття лідерських навичок на навчальних програмах, формування сучасної системи управління персоналом із належними інструментами добору, мотивації та розвитку державних службовців, які мають вміння і знання, необхідні для ефективної роботи державних органів. 

Серед інших рекомендацій, як можна покращити державне управління в Україні, особливо важливими є:

- формування мережевих відносин між розробниками політик, ключовими стейкхолдерами та громадськістю – подолання організаційних бар’єрів та налагодження співпраці з недержавними партнерами; 

- заохочення різноманітності на державній службі, зокрема завдяки формуванню бренду державної служби як конкурентного роботодавця і залученню нових талантів;

- сприяння розвитку організаційної культури, що орієнтована на інновації та відкритість комунікацій. 

 

Матеріал підготовлено Офісом реформ КМУ

Більше про дослідження ОЕСР Leadership for a High Performing Public Service, OECD, 2020 читайте за посиланням

 

Останні публікації