Програма URA - це комплексна програма технічної допомоги, розроблена ЄБРР спільно з ЄС у 2016 році на запит Уряду України про підтримку у здійсненні ключових реформ в країні. Програма фінансується з Мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку в Україні (MDA*) під управлінням ЄБРР.

Програма URA - це цілісний механізм стимулювання системних змін в державних установах України та покращення бізнес-клімату в країні. 

Загальною метою програми URA є досягнення більш високої якості та підвищення ефективності державного управління в Україні, що забезпечує прозорі та передбачувані процеси прийняття рішень, інклюзивний та стійкий громадський діалог, зменшення корупції та найголовніше сприятливий інвестиційний клімат.

Програма URA складається з двох взаємозалежних компонентів:

  • Офіс реформ Кабінету Міністрів України (Reforms Delivery Office - RDO) - надає допомогу уряду України у розробці та імплементації пріоритетних реформ у країні.
  • Команди підтримки реформ (Reforms Support Teams - RSTs), які в даний час функціонують у восьми міністерствах та відомствах для підтримки впровадженням галузевих реформ. RSTs - це групи українських експертів для сприяння здійсненню ключових реформ та формування нового покоління українських реформаторів, мотивованих на вступ до державної служби, на підтримку змін та модернізації Уряду на всіх рівнях. Вони надають цільову тимчасову експертну підтримку міністерствам та відомствам у розробці та здійсненні пріоритетних галузевих реформ та реструктуризації самих міністерств / відомств, не є державними службовцями.

 

На даний момент RSTs працюють у таких установах:

* Contributors to the MDA are Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the United States and the European Union, the largest donor.