Підвищення спроможності міністерств є одним з ключових компонентів реформи державного управління. Мета проекту - підвищити загальну ефективність Уряду, сформувавши сучасні та спроможні міністерства як аналітично-владні центри та забезпечити їх лідерство у впровадженні реформ.

Запорукою успіху проекту є формування професійної державної служби шляхом залучення найкращих фахівців, фокусування міністерств на формуванні політик та підвищення якості урядових рішень.


Покращити позиції України у рейтингах конкурентоспроможності – одне з важливих завдань Уряду. Зокрема цьому можуть сприяти такі фактори:

  • зниження адміністративного навантаження державного регулювання,
  • підвищення якості надання адміністративних послуг,
  • забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій.

Країні була потрібна оновлена система державного управління. “Свіжа кров” у адміністративних кадрах, яка б могла, використовуючи власну потужну експертизу, змістити фокус міністерств із продукування нормативних актів та управління майном на ті речі, які дійсно мають виконувати дані органи влади - формування політик у галузях, за які відповідає те чи інше міністерство.

Задля того, аби підняти рівень спроможності міністерств формувати політики, необхідно було здійснити перший важливий крок - переформатовати систему їх організації, підходи до роботи та зробити державну службу привабливою для затребуваних на ринку праці фахівців, а процес їх відбору - чесним та зрозумілим.


Ключове завдання, що стояло в межах проекту перед експертами Офісу - посилити спроможність Уряду схвалювати проекти якісних державних рішень, а міністерств їх належним чином готувати.

До вирішення проблеми підійшли комплексно - було запропоновано низку покращень та нових підходів до організації роботи міністерств, серед яких:

  • Запровадження формування державної політики на основі прогнозу впливів та аналізу даних
  • Орієнтація на досягнення результатів (outcome/impact) для бенефіціарів/клієнтів політики (громадян)
  • Запровадження стратегічного (довгострокового) планування політики (розвитку галузей) та узгодження з плануванням державних фінансів
  • Підняття довіри до Уряду через відкритість, прогнозованість та залучення стейкхолдерів до роботи міністерств (при розробці урядових рішень)

Реформування міністерств відбувалося одразу за трьома напрямами: переформатуванням структури міністерств, створення для них нових процедур та побудова міцної кадрової основи.

Так, для модернізації структури було вирішено запустити пілотні проекти з реорганізації міністерств. Головними результатами впровадження пілотних проектів стали створення 58 директоратів міністерств; розробка за участі експертів Офісу необхідної нормативної бази (типових положень про директорати, моделі взаємодії директоратів); виявлення майже 2000 невластивих для міністерств функцій.

Процедурний аспект роботи міністерств також зазнав низки змін. Експертами було запроваджено перший крок до впровадження аналізу політик - оцінку впливу політики, створено систему електронного погодження нормативно-правових актів, портал електронного урядування та моніторингу впровадження Реформи державного управління і ключових урядових документів, імплементовано підхід до управління, націленого на результат (Results-based management).

Суттєвих змін зазнав і третій аспект роботи міністерств - персонал. Так, для модернізації процесу залучення нових фахівців на державну службу, експертами Офісу було розроблено вебпортал career.gov.ua (лінк на сторінку кейсу з Career), який містить інформацію про всі відкриті вакансії міністерств та державних установ. Іншої важливою новелою стали розробка концепції щодо впровадження посад фахівців з питань реформ, аргументований перегляд зарплатної політики. Менеджери офісу були біля витоків формування нової державної установи - Української школи врядування, в який, зокрема, входить Центр оцінювання кандидатів на державну службу. Останній запрацював з весни 2019 року і фактично є аутсорсинговим центром для всіх держустанов, які проводять конкурси на державну службу.


 

 

Завдяки реформі українські міністерства змогли зробити великий та важливий крок на шляху до підвищення ефективності. На базі десяти з них було реалізовано головну новелу проекту - створення директоратів, які вже працюють по-новому.

Крім того, розпочався процес позбавлення міністерств невластивих для них функцій, а також ліквідації дублювання. Впроваджено нові підходи до планування роботи та вимірювання й оцінювання її ефективності.

Завдяки створенню порталу career.gov.ua державна служба стала значно відкритішою та доступнішою для молодих спеціалістів. Так, у 2017 році на порталі розміщувалась інформація про 300 вакантних посад, а вже у 2018 їх кількість збільшилась у майже 4,5 рази - до 1305 активних вакансій. До того ж була суттєво спрощена процедура подачі документів на посаду службовця, а також збалансована заробітна плата.

Завдяки таким змінам міністерства отримали до своїх лав уже більше 600 фахівці з питань реформ.

Наразі робота над проектом триває.


Ще за темою:

Як побудувати ефективний Уряд?

Зараз ідеальний момент для впровадження Реформи державного управління - Іван Хілобок