Підвищення спроможності міністерств є одним з ключових компонентів реформи державного управління. Мета проекту - підвищити загальну ефективність Уряду, сформувавши сучасні та спроможні міністерства як аналітично-владні центри та забезпечити їх лідерство у впровадженні реформ.

Запорукою успіху проекту є формування професійної державної служби шляхом залучення найкращих фахівців, фокусування міністерств на формуванні політик та підвищення якості урядових рішень.


Покращити позиції України у рейтингах конкурентоспроможності – одне з важливих завдань Уряду. Зокрема цьому можуть сприяти такі фактори:

  • зниження адміністративного навантаження державного регулювання,
  • підвищення якості надання адміністративних послуг,
  • забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій.

Країні була потрібна оновлена система державного управління. “Свіжа кров” у адміністративних кадрах, яка б могла, використовуючи власну потужну експертизу, змістити фокус міністерств із продукування нормативних актів та управління майном на ті речі, які дійсно мають виконувати дані органи влади - формування політик у галузях, за які відповідає те чи інше міністерство.

Задля того, аби підняти рівень спроможності міністерств формувати політики, необхідно було здійснити перший важливий крок - переформатовати систему їх організації, підходи до роботи та зробити державну службу привабливою для затребуваних на ринку праці фахівців, а процес їх відбору - чесним та зрозумілим.


Ключове завдання, що стояло в межах проекту перед експертами Офісу - посилити спроможність Уряду схвалювати проекти якісних державних рішень, а міністерств їх належним чином готувати.

До вирішення проблеми підійшли комплексно - було запропоновано низку покращень та нових підходів до організації роботи міністерств, серед яких:

  • Запровадження формування державної політики на основі прогнозу впливів та аналізу даних
  • Орієнтація на досягнення результатів (outcome/impact) для бенефіціарів/клієнтів політики (громадян)
  • Запровадження стратегічного (довгострокового) планування політики (розвитку галузей) та узгодження з плануванням державних фінансів
  • Підняття довіри до Уряду через відкритість, прогнозованість та залучення стейкхолдерів до роботи міністерств (при розробці урядових рішень)

Реформування міністерств відбувалося одразу за трьома напрямами: переформатуванням структури міністерств, створення для них нових процедур та побудова міцної кадрової основи.

Так, для модернізації структури було вирішено запустити пілотні проекти з реорганізації міністерств. Головними результатами впровадження пілотних проектів стали створення 58 директоратів міністерств; розробка за участі експертів Офісу необхідної нормативної бази (типових положень про директорати, моделі взаємодії директоратів); виявлення майже 2000 невластивих для міністерств функцій.

Процедурний аспект роботи міністерств також зазнав низки змін. Експертами було запроваджено перший крок до впровадження аналізу політик - оцінку впливу політики, створено систему електронного погодження нормативно-правових актів, портал електронного урядування та моніторингу впровадження Реформи державного управління і ключових урядових документів, імплементовано підхід до управління, націленого на результат (Results-based management).

Суттєвих змін зазнав і третій аспект роботи міністерств - персонал. Так, для модернізації процесу залучення нових фахівців на державну службу, експертами Офісу було розроблено вебпортал career.gov.ua, який містить інформацію про всі відкриті вакансії міністерств та державних установ. Іншої важливою новелою стали розробка концепції щодо впровадження посад фахівців з питань реформ, аргументований перегляд зарплатної політики. Менеджери офісу були біля витоків формування нової державної установи - Української школи врядування, в який, зокрема, входить Центр оцінювання кандидатів на державну службу. Останній запрацював з весни 2019 року і фактично є аутсорсинговим центром для всіх держустанов, які проводять конкурси на державну службу.


 

 

Завдяки реформі українські міністерства змогли зробити великий та важливий крок на шляху до підвищення ефективності. На базі десяти з них було реалізовано головну новелу проекту - створення директоратів, які вже працюють по-новому.

Крім того, розпочався процес позбавлення міністерств невластивих для них функцій, а також ліквідації дублювання. Впроваджено нові підходи до планування роботи та вимірювання й оцінювання її ефективності.

Завдяки створенню порталу career.gov.ua державна служба стала значно відкритішою та доступнішою для молодих спеціалістів. Так, у 2017 році на порталі розміщувалась інформація про 300 вакантних посад, а вже у 2018 їх кількість збільшилась у майже 4,5 рази - до 1305 активних вакансій. До того ж була суттєво спрощена процедура подачі документів на посаду службовця, а також збалансована заробітна плата.

Завдяки таким змінам міністерства отримали до своїх лав уже більше 600 фахівці з питань реформ.

Наразі робота над проектом триває.


Ще за темою:

Як побудувати ефективний Уряд?

Зараз ідеальний момент для впровадження Реформи державного управління - Іван Хілобок