Команда підтримки реформ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

 

Напрями роботи:

Реформа екологічного контролю та оцінки

 • Сприяння прийняттю законопроекту України "Про державний екологічний контроль" та впровадженню нової системи екологічного контролю;

 • Сприяння в розробці змін до законодавства щодо підвищення санкцій за екологічні злочини;

 • Сприяння розробці та прийнятті методологічних рекомендацій для державних екологічних інспекторів;

 • Сприяння прийняттю настанов та національних стандартів для визначення обсягу інформації, яка повинна надаватися розробником в Оцінці впливу на навколишнє середовище;

 • Сприяння прийняттю вказівок щодо стратегічної екологічної оцінки для містобудування, включаючи питання зміни клімату;

 • Підтримка у розробці Концепції вдосконалення інформаційної системи "Оцінка впливу на довкілля";

 • Підтримка в розробці та впровадженні автоматизованої інформаційної системи "Екологічний інспектор".

 

Зниження промислового забруднення та реформа моніторингу якості повітря  

 • Попередження, зниження та контроль промислового забруднення. Впровадження системи інтегрованих дозволів для великих забруднювачів;

 • Адвокація Законопроекту 4167, підтримка у розробці підзаконних актів;

 • Підтримка модернізації системи екологічного моніторингу відповідно до європейських стандартів. Підтримка у розробці технічних рішень для системи моніторингу і системи Реєстр інтегрованих довкільних дозволів. Оцифрування, узагальнення та загальний доступ до інформації щодо використання природних ресурсів та стану довкілля;

 • Підтримка Міністерства у схваленні необхідного законодавства для створення системи моніторингу якості атмосферного повітря і системи вимірювань відповідно до законодавства ЄС;

 • Підтримка реалізації Закону України Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами;

 • Підготовка аналітичних матеріалів щодо потенціалу зменшення викидів метану в Україні.

 

Реформа поводження з відходами

 • Розробка та затвердження рамкового закону про відходи та відповідного галузевого закону про різні види відходів відповідно до законодавства ЄС;

 • Впровадження Національної стратегії поводження з відходами та розробка та затвердження регіональних планів поводження з відходами;

 • Підтримка в розробці та впровадженні інформаційної системи управління відходами.

 

Охорона водних ресурсів

 • Формування стратегічних засад з впровадження інтегрованого управління водними ресурсами та охорони морського середовища;

 • Надання допомоги у формуванні програм дій з реалізації водної політики та політики з охорони морського довкілля.

 

Реформа лісового господарства

 • Реалізація довгострокової політики сталого розвитку лісового господарства.

 • Підтримка Міністерства у розробленні та прийнятті Державної стратегії управління лісовим господарством до 2035 року та плану заходів щодо реалізації Державної стратегії управління лісами України до 2035 року.

 • Здійснення юридичного аналізу варіантів об'єднання державних лісогосподарських підприємств та мінімізації ризиків у процесі об'єднання державних підприємств.

 • Надання пропозицій до законопроекту про ринок деревини, вивчення досвіду регулювання продажу деревини в інших країнах.

 • Надання пропозицій щодо запровадження обов’язкової сертифікації виробів з деревини до законодавства України.

 

Реформа надрокористування

 • Фасилітація прийняття нового кодексу про надра;

 • Підтримка інституційної реформи Держгеонадр;

 • Формування курсу розвитку політики у сфері критичної мінеральної сировини;

 • Надра надаються для використання за допомогою конкурентних електронних торгів;

 • Прозорий розрахунок вартості спеціальних дозволів та спрощена оцінка вартості геологічної інформації;

 • Збільшення обсягу оцифрованих геологічних даних, шляхом запуску "Кімнати даних" для тендерів на нафту та газ та запровадивши публічний каталог геологічної інформації;

 • Підтримка в розробці та впровадженні системи E-Nadra.

 

Реформа державного управління

 • Розроблення та впровадження плану інституційного розвитку Міністерства та підпорядкованих йому органів;

 • Реформування апарату Міністерства та підпорядкованих йому органів;

 • Підвищення спроможності персоналу Міністерства та підвідомчих ЦОВВ в питаннях формування та реалізації державної політики;

 • Оптимізація та дебюрократизація робочих процесів Міністерства та підпорядкованих йому органів.

 • Підтримка в розробці та впровадженні системи “Еко-Дія”

 

Питання Європейського Зеленого курсу та кліматичної політики

 • Підвищення рівня декарбонізації національної економіки через підтримку у розробці та впровадженні

  • дорожньої карти впровадження НВВ2 у рамках виконання Україною Паризької угоди

  • реформи екологічного оподаткування

  • Українського кліматичного фонду (робоча назва)

 • Підтримка у розробці та впровадженні Стратегії адаптації до змін клімату

 

 • Мапування та координація поточних проєктів МТД дотичних до Європейського Зеленого курсу та реалізації кліматичної політики

 

Директор Команди підтримки реформ

Остап Єднак

13 років досвіду на керівних посадах в бізнесі, в українських та міжнародних компаніях. Співзасновник та співкоординатор Реанімаційного пакету реформ, Член правління Мережі "АНТС".

Народний депутат України 8-го скликання, Секретар Комітету екологічної політики, співавтор основних "євроінтеграційних" законів про управління водними ресурсами, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Член правління Робочої групи Інтерполу з протидії злочинам в лісовій сфері. 

Магістр з бізнес-управління (Global MBA), спеціаліст з міжнародних економічних відносин. 

 

Контакти:

Остап Єднак

+38 (067) 670 73 61

ostapyednak2@gmail.com