Команда підтримки реформ Міністерства розвитку громад та територій України

Напрями роботи:

 

Реформа енергоефективності. Відповідно до офіційної статистики за 2019 рік, 37 % всієї кінцевої енергії в Україні споживається в секторі будівель. Близько 80% будівель мають вік понад 30-70 років. Вони є фізично зношеними та перевищують у 2-3 рази економічно доцільний рівень споживання енергії. Враховуючи сильну залежність України від імпорту енергоресурсів, такий стан негативно впливає на енергетичну безпеку країни та спроможність людей сплачувати рахунки за енергію та жити в здорових і комфортних умовах. Метою реформи енергоефективності є створення сприятливих регуляторних та економічних умов для значного зростання темпів і глибини термомодернізації будівель. Це дозволить якісно оновити будівлі, щонайменше вдвічі скоротити витрати енергії населенням, бізнесом і державою, покращити комфортність будівель та якість життя людей, разом з тим запобігаючи енергетичній бідності. Також, реалізація реформи забезпечить значне стимулювання економічного зростання у всіх регіонах країни, створення нових “зелених” робочих місць та збільшення податкових надходжень до бюджетів громад.

 

Реформа житлово-комунальних послуг. Реформа сектору житлово-комунальних послуг без перебільшення стосується кожного. Комунальний сектор охоплює 100% українських домогосподарств і повинен забезпечувати доступне, комфортне, якісне, безпечне та екологічне життя людей. Реформа сектору централізованого теплопостачання, як одного з найбільших споживачів енергії, є ключем до розвитку комфортних, енергоефективних та нейтральних до СО2 міст. Реформа централізованого постачання чистої води та повторне використання очищених стічних вод - шлях до здорової нації та циркуляційної економіки. Сектор поводження з відходами має потенціал для забезпечення передових високотехнологічних технологій для побудови економіки, що ефективно використовує ресурси, а також створення стійкої системи поводження з відходами та посилення захисту навколишнього середовища. Реформа житлової політики дасть змогу споживачам просто та ефективно управляти своїм житлом. Мета реформ у вдосконаленні механізмів функціонування ринків житлово-комунальних послуг, впорядкування відносин між усіма учасниками, зміцнення енергетичної і екологічної безпеки населення, забезпечення необхідного рівня соціальної підтримки споживачів.

 

Реформа будівництва. Метою цієї реформи є розвиток будівельної галузі, що є однією з основ для зростання економіки України в цілому і створення умов для розв’язання багатьох соціальних проблем, створення прозорої системи для забезпечення конкурентоспроможності, поліпшення інвестиційного клімату, зростання обсягів будівельної продукції, підвищення технічного рівня, якості та надійності вітчизняної продукції.

Цілями реформи є забезпечення надійності об’єктів будівництва на всіх етапах життєвого циклу та можливість застосування світового досвіду і кращих практик у сфері будівництва.

Основними напрямами реформування є:

Цифровізація послуг у сфері будівництва, запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

Впровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва;

Встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження шляхом імплементації в законодавство України консолідованої версії Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради.

 

Реформа державного управління. Реформа державного управління є однією із ключових, оскільки від якісної роботи державних органів залежить успішність інших реформ в Україні. Реформа базується на європейських стандартах належного врядування і спрямована на досягнення позитивних змін у державному управлінні в цілому. Робота команди підтримки реформ спрямована на підвищення ефективності та прозорості державної служби, вдосконалення системи управління персоналом та використання сучасних інструментів і практик для розвитку Міністерства як привабливого роботодавця.

 

Реформа IT (Цифрова трансформація)

Діджиталізація регіонів - це одне з основних завдань згідно з Стратегією цифрової трансформації. Цей процес здатен забезпечити мешканцям громад більш швидкий доступ до послуг державного управління. Стратегія також передбачає реалізацію національних проектів цифровізації у сферах політики Мінрегіону, а саме: впровадження електронних послуг, оптимізацію інформаційних систем та державних реєстрів для спрощення адміністративних процедур. При цьому постійно ведеться робота над посиленням кібербезпеки та захисту інформації, а також над послідовним розвитком цифрової інфраструктури.

 

Директор Команди підтримки реформ:

Юлія Перчук

Має експертизу у галузях енергоефективності, теплопостачанні, житловій політиці, а також у стратегічному плануванні, проєктному менеджменті в приватному та державному секторах.

Понад 10 років професійного досвіду у приватному та державному секторі. З 2011 року працювала у сфері централізованого теплопостачання, була членом Наглядової ради теплопостачального підприємства до 2017 року. Член Правління ОСББ.

Закінчила МІМ-Київ зі ступенем MBA. Отримала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямом "правознавство".

 

Більше інформації:

Інформація про RST на сайті міністерства - https://www.minregion.gov.ua/about/ofis-pidtrymky-reform-minregionu/

Сторінка в Facebook - https://www.facebook.com/reformaukr

 

Контакти:

email: rstminregion@gmail.com

Адреса: Київ, вулиця Велика Житомирська, 9

Телефон (044) 284-06-96